Jdi na obsah Jdi na menu

Současnost

 
Jsme členkami apoštolské kongregace. Máme zvláštní poslání šířit Boží království ve světě. Naše zasvěcení má být ve světě viditelným znamením a povzbuzení k lásce. Má ukazovat lidem věčné hodnoty už zde v přítomném čase. Podle vzoru prvotní Církve tvoříme řeholní rodinu. V ní prožíváme život jako společenství s Kristem, který v nás vytváří jednotu ducha a srdce.  (Konstituce)

***

Dnes v našem řeholním domě potkáte 22 sester.

Sídlí zde generální představená M. Anežka Bednářová a její „pravá ruka“ s. Maximiliána.

Sestra Marietta vyučuje na ZŠ a MŠ Jana Pavla II., a sestra Mária zde učí náboženství.

V domě probíhají různé aktivity pro mládež – víkendová setkání, exercicie pro děvčata – viz rubriky těchto stránek.
Další sestry se podílí na chodu domácnosti a na dalších různých službách. Slouží i potřebným, kteří zvoní u našich dveří, nebo duchovně doprovázejí ty, kteří na cestě životem hledají orientaci a směr.

Naše dozrávající sestry od srpna 2017 žijí v našem domě, kde naplňují své poslání v modlitbě a oběti.

O jejich potřeby se stará především sestra Rafaela s pomocnicemi.


Rády se přimlouváme u Hospodina za potřeby, které nám lidé často svěřují.

***

Kongregace Školských sester de Notre Dame je internacionální společenství, které chápe své poslání jako službu. Jejím hlavním zájmem zůstává výchova a vyučování mládeže, práce u dětí a s dětmi.

 

img_8647.jpg